ikona truck

Likvidace odpadů

Likvidujeme odpad živočišného původu (kategorie III, tuky)
Stanislav Modrý, telefon 724 496 103
Klára Kolomazníková, telefon 601 001 344

Postaráme se o odpad z restaurací a jídelen (kategorie III, gastroodpad)
Ladislav Rabina, telefon 725 059 310
Lucie Lánská, telefon 608 439 309


Naše společnost odváží už také odpady živočišného původu kategorie VŽP I, II, III. Postaráme se o uhynulá hospodářská zvířata.

Módní návrhář Osmany Laffita

Guy Gheysens - www.asombroso.cz
telefon 602 218 700

Obchod Provence Style

Navštivte náš kamenný obchod v Berouně
Vyberte si domácí i venkovní dekorace nejen ve stylu Provence

Adresa obchodu: Seydlovo náměstí 25/4, Beroun
Irena Faů, telefon 739 208 201

Chov exotických ptáků a savců

Papoušci, klokani, tygři, daňci, Majny roth., jeřábi, levharti, lemuři kata a vari, lvíčci zlatohlaví, zlatý, tamarín pinčí, vousatý, bělohubý, kotul veverovitý, kosman zakrslý, gueréza pláštíková, ledňák obrovský, několik druhů kakadů, australští papoušci, několik druhů Arů, Amazoňanů, Eklektusů, a raritou Rajky královské a spiráloocasé, několik druhů okrasných bažantů, pávů, kachniček a křepelů


Jako jediní v EU chováme Rajky královské
(Cicinnurus regius a Rajky spiraloocasa – Cicinnurus magnificus)

Jako jediní v ČR máme soukromý chov bílých jelenů
Ladislav Rabina, telefon 725 059 310


Chcete své papoušky dokrmit?

Jaroslava Rabinová, telefon 602 374 818
Některá zvířata podléhají Washingtonské úmluvě CITES

ikona ubytovani

Levné ubytování
v Buštěhradu u Kladna

Spojení: MHD 20 minut od Prahy
Ladislav Rabina, telefon 725 059 310

Řeznictví pro pejsky

B.A.R.F. shop v Praze s velkým výběrem masa pro Vaše mazlíky
Plzeňská 348/54, Praha 5 - Smíchov 155 00

Otevírací doba
pondělí - pátek: od 10 do 18 hodin
Daniel 773 590 989
email: info@reznictvipropejsky.cz

Reznictvipropejsky.cz

ikona truck

Pronájem chladících vozidel

A LODNÍCH MRAZÍCÍCH KONTEJNERŮ

Půjčíme vám vozidla do 3,5 t a do 12 t, vozidla s visem
Ladislav Rabina, telefon 725 059 310

Prodej krmného hmyzu a sena

Všechny velikosti – Saranče všežravé, cvrček, šváb, moučný červ, Zophobas
Kvalita sena 1/A

Lucie Voláková, telefon 601 200 071

Autoservis ms

Volejte 608 974 885


ikona truck

Svět oken

Kvalita 1/A
Zaměření zdarma - nejlevnější ceny v ČR

Neváhejte nás kontaktovat
Ladislav Rabina, telefon 725 059 310

Jakub Kratochvíl, advokát

Dobrovského 1303/13, 170 00 Praha 7

"Jsem tu pro Vás." Mgr. Jakub Kratochvíl
telefon 602 580 691


ev. c. CAK 13152

ikona podporujeme

Podporujeme

Zoo Děčín – NOC SNŮ • AFK Loděnice • TJ Praskolesy

Naše zvířata také chováme v expozicích Zoo Jihlava, Zoo Liberec, Zoo Děčín, Věznice Jiřice a u několika soukromých vážených chovatelů


RABINA GROUP s.r.o., IČO: 28937473, DIČ: CZ28937473, Tovární 207, 267 12 Loděnice
© 2020 RABINA GROUP s.r.o.

Powered by Webevize

Děkujeme za váš zájem

Vaše zpráva byla úspěšně doručena
Odopovíme vám co možná nejrychleji

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost RABINA GROUP s.r.o., IČO: 28937473, Tovární 207, 267 12 Loděnice (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou: adresa: RABINA s.r.o, IČO: 28937473, Tovární 207, 267 12 Loděnice, email: , telefon: +420
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Vertex9 LLC, se sídlem 4322 HARDING PIKE STE 417 PMB 74, NASHVILLE, TN 37205-2664, USA, IČO: 000745044
5. Objednávkou se rozumí jakýkoliv webový formulář, ve kterém návštěvník webových stránek zadává své osobní údaje. (například: kontaktní formulář, rezervace pobytu a/nebo případná objednávka ve smyslu zákonném)

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
• zajišťující služby provozování webových stránek www.domena.cz a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
• zajišťující marketingové služby.
2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb a cloudových služeb.

VI. Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě:
(a) jsme schopni zajistit neustálou důvěrnost, integritu a dostupnost a odolnost systémů;
(b) jsme schopni obnovit dostupnost osobních údajů v případě incidentu;
(c) máme nastavený proces pravidelného testování mechanismů a opatření, které mají na starost monitoring a zabezpečení zpracování;
(d) všechny naše weby běží na šifrovaném protokolu https;
(e) všichni administrátoři se do systémů hlásí prostřednictvím dvoufázového ověření;
(f) systémy, ve kterých jsou ukládány osobní údaje, jsou zabezpečeny VPN (Virtual Private Network), tudíž do nich nemá přístup nikdo bez naší autorizace;
(g) počítače všech vývojářů jsou šifrovány;
(h) ochrana přihlašovacích formulářů proti brute force útokům;
(i) jsou logovány všechny přístupy ke klientským datům, a to nejen z pohledu uživatelů, ale i z pohledu administrátorů;
(j) redundantní serverová infrastruktura, která zajišťuje, že v případě poruchy stroje převezme její práci jiný stroj a zabezpečí tak nepřerušený chod aplikace;
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 24. 2. 2019.